Organizator:

Program aktywności w studiach nagraniowych

Podziel się

Podczas Targów Edukacyjnych będą funkcjonowały green studia przygotowane przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli i Centra Doskonalenia Nauczycieli. Przez 3 dni prowadzone w nich będą ciekawe rozmowy, które mają na celu zainspirować nauczycieli i wspomóc ich w codziennej pracy z uczniami.

Studio kaliskie przygotowało m.in. spotkania mediacji szkolnych i rówieśniczych, o których opowie Beata Kołuda, dyrektorka SP nr 1 w Kłodawie. Transmitowana będzie także prelekcja prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicza pt. „Język - nasz przyjaciel lub wróg”. Nie zabraknie też rozmów na temat aktualnych rozwiązań prawnych w przypadku awansów zawodowych.

Studio Konin zachęca z kolei do śledzenia rozmów na temat technologii w edukacji, empatycznego zarządzania, bezpieczeństwa w sieci czy kulturze rozumienia błędów. W programie także wywiad z Nauczycielem Roku panią Iwona Pietrzak Płachtą.

W studiu leszczyńskim będzie można natomiast posłuchać wykładu mgr Heleny Strzałkowskiej na temat zdrowia psychicznego młodzieży.

Studio pilskie przeprowadzi z kolei pokazy zawodowe. Poszczególne panele skupią się na takich stanowiskach jak technik budowy fortepianów, dekarz, szewc, cukiernik czy technik analityk. Pokazom będą towarzyszyć rozmowy na tematy predyspozycji do wykonywania danego zawodu.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM TRANSMISJI