Organizator:

Zespołu Prywatnych Szkół Akademickich MIESZKO zaprasza na Targi Edukacyjne

Podziel się

Poznaj ofertę szkoły.

W skład Zespołu Prywatnych Szkół Akademickich MIESZKO wchodzi Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące. Praca w szkole oparta jest na takich wartościach jak: wiedza, odpowiedzialność, kreatywność, uczciwość, sprawiedliwość i przyjaźń.

Priorytetem w działaniach kadry pedagogicznej jest wspieranie młodzieży w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które umożliwią im właściwą interpretację zmieniającej się rzeczywistości. Ma to pomóc uczniom dokonywać właściwych i świadomych wyborów związanych z kształtowaniem swojej jednostkowej i społecznej tożsamości, której efektem będzie budowanie prawidłowych, opartych na wzajemnym szacunku relacji. Szkoła chce rozwijać zarówno zainteresowania i pasje młodych ludzi, wzmacniać poczucie ich własnej wartości, ale także wyposażyć ich w niezwykle ważne w dzisiejszym świecie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

Więcej informacji na Targach Edukacyjnych.