Organizator:

Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza

Podziel się

Poznaj ofertę szkoły podczas Targów Edukacyjnych w dniach 10-12 marca. Zapraszamy!

Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu jest pijarską wspólnotą uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników administracji oraz absolwentów i dobroczyńców. Misją szkoły jest formowanie osób odważnych na poszukiwanie prawdy i wrażliwych społecznie, kompetentnych i odpowiedzialnych, przygotowanych do podjęcia ważnych funkcji społecznych, dla których wiara w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, urzeczywistnia się w relacjach z innymi. Zadanie to wyraża się przede wszystkim w trosce o integralny wzrost każdego ucznia, poznawaniu jego potrzeb i talentów oraz wspieraniu rodziny w procesie wychowania.

Szkołą wspomaga wychowanie uczniów i rozwija m.in. umiejętności dokonywania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji, poczucie własnej godności, możliwości twórcze oraz umiejętności rozwiązywania sporów i konfliktów (np. poprzez mediacje rówieśnicze).

Z pewnością wyróżniać ją może indywidualne podejście do każdego ucznia oraz różnorodność zajęć dodatkowych, jak zajęcia matematyczne, ruchowe (szermierka), plastyczne, taneczne (flamenco, balet), muzyczne (chórek, gra na ukulele) i wiele innych.

Szkołą stwarza możliwość, by codziennie spotykać się na Mszach świętych w kaplicy szkolnej. Raz w miesiącu organizowane są Eucharystie wspólnoty szkolnej, które łączą na modlitwie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

W szkole jest oddział przedszkolny - zerówka. Przedszkolaki dodatkowo uczą się języka angielskiego, religii i rytmiki. Mogą korzystać z dodatkowych zajęć baletu, piłki nożnej czy szermierki. Najmłodsi mają oddzielne sale do nauki, świetlicę, łazienki i wejścia do szkoły.

Co jeszcze wyróżnia szkołę?

  • Języka angielskiego uczniowie uczą się już od klasy pierwszej szkoły podstawowej.
  • Od klasy 4 uczniowie naszej szkoły rozpoczynają naukę drugiego języka obcego (hiszpańskiego lub niemieckiego).
  • W planie lekcji jest również uwzględniony basen, są to zajęcia dodatkowe.
  • Wyjątkowym wydarzeniem w szkole jest Bieg im. ojca. Józefa Jońca. W biegu mogą brać uczniowie z różnych szkół, w różnych kategoriach wiekowych.
  • W szkole organizowanych jest wiele wyjazdów, wyjść i spotkań integracyjnych oraz spotkań kulturalnych.
  • Przyszli uczniowie LO mogą lepiej poznać się na wspólnym obozie integracyjnym klas pierwszych.
  • Absolwenci szkoły podstawowej mogą wybrać naukę w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w lasach o profilach: humanistycznym, politechnicznym lub medycznym.