Organizator:

Wymiana akademicka z DAAD

Podziel się

Zapoznaj się ze szczegółami podczas Targów Edukacyjnych.

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) jest organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów. Do zadań DAAD należy wspieranie akademickich kontaktów za granicą, w szczególności poprzez wymianą studentów, absolwentów i naukowców. Przedstawicielstwo DAAD w Polsce stanowi główny punkt kontaktowy dla kandydatów z polskich uczelni, którzy chcą wyjechać na studia lub przeprowadzić badania naukowe w Niemczech. W centrum działalności DAAD znajduje się wspieranie wybitnych studentów i naukowców. Cele te realizowane są poprzez programy stypendialne. DAAD posiada w swojej ofercie bogaty wachlarz stypendiów dla kandydatów z polskich uczelni: od letnich kursów na naukę języka niemieckiego poprzez pobyty studyjne na studia typu master w Niemczech po wyjazdy do niemieckich instytutów naukowych na pobyty badawcze dla doktorantów i naukowców.

Więcej o ofercie organizacji podczas Targów Edukacyjnych.

Zapraszamy!