Organizator:

Warsztaty dla nauczycieli

Podziel się

Poznańskie Targi Edukacyjne to nie tylko bogata oferta szkół i placówek edukacyjnych. To także wiele szkoleń, warsztatów, prelekcji i innych atrakcji zarówno dla młodzieży, jak i nauczycieli czy dyrektorów placówek oświatowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów dla nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych. 

Warsztaty edukacyjno-rozwojowe

8 marca, Poznań Congress Center, salka warsztatowa 1.7 i 1.8, godz. 10:00-17:00

9 marca, Poznań Congress Center, salka warsztatowa 1.6 i 1.7, godz. 9:30-11:30; 1.4 godz. 14:00-16:00; 1.6 godz. 15:00-17:00

Warsztaty przeznaczone są dla psychologów, doradców zawodowych, pedagogów oraz nauczycieli. 

W programie, m.in: 

 • Skuteczne sposoby odkrywania i wzmacniania potencjału 
 • Konstruowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
 • Autorskie gry i narzędzia edukacyjne
 • Symulacje pracy z narzędziami - sesje demo
 • Zaświadczenia dla uczestników warsztatów

Do wyboru są dwie tematyki: praca z zasobami i emocjami – efektywne i skuteczne narzędzia oraz wykorzystanie pomocy dydaktycznych w doradztwie zawodowym w nurcie konstruktywistycznym.

Rezerwacje należy kierować do prowadzących:

 • Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w doradztwie zawodowym w nurcie konstruktywistycznym

 dr Joanna Nawój-Połoczańska - doradca zawodowy, email: joanna@przed-siebie.pl tel. 601 404 605; więcej informacji na stronie 

 • Praca z zasobami i emocjami – efektywne i skuteczne narzędzia 

dr Małgorzata Karolczuk – psychoterapeuta, email: drmalgorzatakarolczuk@gmail.com tel. 532 525 007; więcej informacji na stronie

 

Wyzwania i problemy współczesnej szkoły. Bezpieczeństwo pracowników, dzieci i młodzieży

8 marca, Poznań Congress Center, sala A, godz. 12:00-15:00

Warsztaty skierowane są do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 

Uczestnicy zapoznają się z najczęściej występującymi symptomami zagrożeń dla placówek oświatowych oraz poszerzą swoją wiedzę na temat odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów będzie dokonywana analiza przypadków samobójstw, zwiększy to świadomość i wiedzę na temat działań profilaktycznych podejmowanych w tym zakresie. Prelegenci podejmą także temat form przemocy rówieśniczej i sposobów podejmowania skutecznych działań.

Wśród prowadzących znajdą się: 

 • dr Krzysztof Danielewicz, płk rez. - ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, specjalizujący się w Afryce i Azji
 • Piotr Borowiak  – nadkomisarz w stanie spoczynku;  wieloletni wykładowca w szkołach ponadpodstawowych z zakresu Edukacji Policyjnej oraz Edukacji dla Bezpieczeństwa
 • Mateusz Kabaciński  – analityk i szkoleniowiec w firmie Security in Practise
 • mgr Natalia Jurkiewicz – absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Więcej informacji na stronie

Klasa mocna inteligencją emocjonalną: praktyczne zastosowanie kart edukacyjnych

8 marca, Poznań Congress Center, sala D, godz. 13:00-14:00

Warsztaty skierowane są do nauczycieli, asystentów międzykulturowych i pedagogów szkolnych.

Dzięki warsztatom uczestnicy poznają różnorodne strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz ćwiczenia wspierające rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych. Zajęcia pomogą także w zwiększeniu świadomości, jak kompetencje społeczno-emocjonalne wpływają na wyniki w nauce uczniów.

Zajęcia poprowadzi Anna Rzym. Pracuje w International Rescue Committee w Polsce, szkoli nauczycieli i przygotowuje materiały szkoleniowe dla kadr nauczycielskich. W przeszłości pracowała w pozarządowych instytucjach edukacyjnych w Polsce (Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego), Wietnamie, Kambodży oraz w strukturach koordynacyjnych ONZ-tu w Bangladeszu; z wykształcenia socjolożka i pedagożka

Więcej informacji na stronie

 

Po-Moc w Edukacji

8 marca, Poznań Congress Center, sala C, godz. 13:30-15:45

Warsztaty skierowane są do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Po warsztatach uczestnicy będą w stanie uporządkować i zaktualizować wiadomości dotyczące działań wspierających rozwój ucznia. Zostaną także zainspirowani do podejmowania innowacyjnych działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Zajęcia składać się będą z części teoretycznej oraz warsztatowej. Wśród prowadzących będą: 

 • Mateusz Wiliński, psycholog, Dyrektor Poradni psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu
 • Małgorzata Trybuś, pedagog w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu, Wielkopolski Nauczyciel Roku 2023
 • Barbara Jaworowicz i Aldona Olesiak, CDN Konin
 • Dorota Mursztyn-Gorgoń, ODN Poznań

Więcej informacji na stronie

 

Nie tylko pierwszy rok - potrzeby uczniów z doświadczeniem migracji/uchodźstwa w polskiej szkole

8 marca, Poznań Congress Center, sala D, godz. 14:30-17:30

Warsztaty skierowane są do nauczycieli pracujących z uczniem z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, w tym nauczycieli przedmiotów oraz nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego, wychowawców, psychologów i pedagogów.

Uczestnicy poznają potrzeby uczniów z doświadczeniem migracji i uchodźstwa oraz zwiekszą swoją świadomośc na temat odmiennych potrzeb uczniów z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w zależności od czasu pobytu w Polsce. Ponadto pokazane zostaną przykłady dobrych praktyk realizowanych w szkołach w Wielkopolsce.

Więcej informacji na stronie

 

Jak uwierzyć w siebie, czyli niezwykła MOC EDUKACJI

8 marca, Poznań Congress Center, sala G, godz. 15:00-17:15

Warsztaty skierowane są do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z inspirującymi przykładami działań dydaktyczno-wychowawczych oraz wysłuchają prezentacji stanowisk różnych uczestników procesu edukacyjnego. 

Wśród prelegentów znajdą się:

 • Dawid Łasiński – dyplomowany nauczyciel chemii w Zespole Szkół im gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Twórca postaci Pana Belfra – nauczyciela z Internetów
 • Paweł Biedny – specjalista do spraw pedagogicznych 
 • Iwona Wysocka – specjalistka do spraw edukacji humanistycznej
 • Katarzyna Włodkowska –nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile
 • Joanna Gadomska – biolożka w III Liceum Ogólnokształcącym w Koninie, autorka bloga Biologia z Blondynką
 • dr Julian Czurko – kulturoznawca, trener
 • Michał Maciejak – pedagog, trener i superwizor dramy, arteterapeuta, wykładowca akademicki

Więcej informacji na stronie

 

IT DAY - AI

9 marca, Poznań Congress Center, sala G, godz. 9:30-14:00

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich nauczycieli. 

Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w edukacji, ocenianiu uczniów czy do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia i kreatywności u uczniów. Dodatkowo poznają  zagrożenia wynikające z komunikacji cyfrowej

Wśród prelegentów znajdzie się m.in. przedstawiciel GoCloud Google for Education Partner.

Więcej informacji na stronie

 

Wiosenne inspiracje językowe

9 marca, Poznań Congress Center, sala A, godz. 10:00-15:00

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli języków obcych wszystkich etapów kształcenia. 

Uczestnicy warsztatów poszerzą wiedzę dotyczącą form aktywizowania uczniów/uczennic oraz utrwalania wiedzy oraz zapoznają się z różnymi narzędziami wspierającymi organizację zajęć. Dodatkowo poznają korzyści płynące z poszerzania treści kształcenia o elementy edukacji medialnej i kulturowej.

Wśród prelegentów znajdą się:

 • Prof. UAM dr hab. Jarema Drozdowicz – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi, pedagog, antropolog i socjolog edukacji
 • Marcin Stanowski – nauczyciel języka angielskiego, psycholog, wykładowca i trener nauczycieli, organizator konkursów krasomówczych
 • Katarzyna Mielcarz, Agnieszka Rączka – doradczynie metodyczne nauczycielek i nauczycieli języka angielskiego w ODN w Poznaniu
 • Żaneta Chełmińska, Marzena Rosińska – doradczynie metodyczne nauczycielek i nauczycieli języka angielskiego w ODN w Poznaniu; 
 • Natasza Knop-Wrzalik, Joanna Kubisiak – doradczynie metodyczne nauczycielek i nauczycieli języka angielskiego w CDN w Pile i ODN w Kaliszu; 
 • Małgorzata Gralewski, Małgorzata Kuczkowska – doradczynie metodyczne nauczycielek i nauczycieli języka angielskiego w CDN w Koninie; 
 • Anna Golik-Czarnecka, Ewa Górczak, Jolanta Perczak – nauczycielki konsultantki w placówkach doskonalenia nauczycieli w Poznaniu i Lesznie oraz nauczycielki języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych

Więcej informacji na stronie

 

Edukacja ekologiczna daje dzieciom MOC

9 marca, Poznań Congress Center, sala D, godz. 10:00-15:00

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 

Uczestnicy warsztatów poznają 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i ich genezę. Nauczą się także wdrażać wiedzę o Celach Zrównoważonego Rozwoju do programu edukacyjnego dzieci oraz przeprowadzać zajęcia z dziećmi na wybrany temat SDG. 

Wśród prelegentów znajdą się:

 • dr Agnieszka Kozłowska, UAM w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych; Zakład Podstaw Wychowania i Opieki      
 • Monika Miłowska oraz Maria Shmel’ova, fundatorki Fundacji Tup Tup Tup
 • Justyna Szychowiak, konsultantka d.s. przedmiotów artystycznych
 • Wojciech Wietrzyński, animator ruchu flażoletowego w Polsce
 • Joanna Krzyżanek, pisarka

Więcej informacji na stronie

Matematyka ma moc – konferencja dla nauczycieli matematyki

9 marca, Poznań Congress Center, sala F, godz. 10:00-16:00

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczestnicy warsztatów wzmocnią swoje kompetencje metodyczne i merytoryczne oraz poznają metodę Myślącej Klasy, opracowanej przez Petera Liljedahla. Nauczą się także aranżować przestrzeń lekcyjną w celowy sposób oraz wykorzystywać interaktywne materiały w Pythonie.

Wśród prelegentów znajdą się:

 • dr Bartosz Naskręcki, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Instytut Matematyczny PAN
 • Elżbieta Siuda, ODN Kalisz
 • Agata Józefowicz, ODN Poznań
 • Jolanta Podziemska, Maria Patacz, ODN Kalisz
 • Małgorzata Wucens, CDN Piła
 • Wiesława Kowalska, CDN Konin
 • Eliza Baranowska, ODN Poznań
 • Olga Woj, Mózg na Warsztat 
 • Mateusz Grabowski, Bartosz Trojanowski, Karty Grabowskiego

Więcej informacji na stronie

 

Żywa biblioteka!

9 marca, Poznań Congress Center, sala E, godz. 10:00-16:15

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, bibliotekarzy oraz zainteresowanych osób.

Uczestnicy podczas warsztatów wzmocnią swoje kompetencje metodyczne i merytoryczne oraz zrozumieją znaczenie przestrzeni sprzyjającej czytaniu. Nauczą się także wykorzystywać poznane metody aktywizujące w pracy z książką.

Wśród prelegentów znajdą się:

 • prof. dr hab. Roman Kubicki, członek Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dziekan Wydziału Filozoficznego UAM, kierownik Zakładu Filozofii Kultury, prof. Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN 
 • Justyna Rudomina i Monika Jabłuszewska, nauczycielki bibliotekarki  ze Szkoły Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie
 • Małgorzata Olejnik, pracuje w Dziale Udostępniania Zbiorów w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile, Wielkopolski Nauczyciel Bibliotekarz Roku 2023 w kategorii Biblioteki Pedagogiczne 
 • Monika Płonka, doradczyni metodyczna w zakresie bibliotek szkolnych ODN Kalisz
 • Dominika Błaszak, koordynatorka Żywej Biblioteki na Wielkopolskę
 • Anna Sabiłło, starszy kustosz w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji w Poznaniu
 • Magdalena Bukowska, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna; jej zajęcia z uczniami to udane połączenie treści literackich ze sztuką
 • Agata Matyjasek, doradczyni metodyczna  ODN Poznań
 • Alina Janiszewska, konsultantka ODN Poznań
 • Ewa Pietrowicz, nauczycielka i pedagog, instruktorka programu Kosmos i Kajo. Uważność w edukacji oraz zajęć ruchowych z elementami jogi

Więcej informacji na stronie

Ruch, rozwój, energia: klucz do mocy edukacji

9 marca, Poznań Congress Center, sala G, godz. 14:00-17:30

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej oraz zainteresowanych tematem.

Uczestnicy dowiedzą się, jaki wpływ na rozwój umysłowy i emocjonalny ma kontakt z przyrodą oraz na czym polega proces budowania odporności wewnętrznej dziecka. Poznają także pojęcie edukacji outdoorowej i będą wiedzieć, jak ją wdrożyć.

Wśród prelegentów znajdą się:

 • dr Agata Korcz, adiunkt na Wydziale Nauki o Kulturze Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Katarzyna Jämsä, prezes Fundacji Finnway Polska; pracownik naukowy Centria Research and Development Centre w Finlandii 
 • Bogdan Głuszkowski, dziewięciokrotny mistrz Polski w triathlonie na różnych dystansach; trener zawodników, kadr i medalistów olimpijskich wielu dyscyplin
 • dr Agnieszka Koszałka-Silska, certyfikowana trenerka outdoor education, pedagożka, nauczycielka akademicka AWF Poznań, coach ACC ICF
 • mgr Aleksandra Łabędzka, trenerka outdoor education, nauczycielka wychowania fizycznego, propagatorka zdrowego stylu życia
 • Karolina Głuszkowska, trenerka Cityzen
 • Dariusz Oszmałek, trener Cityzen
 • Ewa Madanowska, Agnieszka Hajduk-Nowicka, Szkoła Podstawowa w Wierzonce
 • Agnieszka Szustak, Ogród Ekologiczny Gładysiakowie
 • Alicja Antonowicz, kierownik Działu Edukacji, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Więcej informacji na stronie

 

Humanistyczne inspiracje. Kreatywne pomysły na zajęcia

9 marca, Poznań Congress Center, sala A, godz. 14:30-17:30

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Na zajęciach uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje metodyczne i merytoryczne, poznają sposoby pracy, wykorzystujące procedury krytycznego myślenia oraz zdobędą kompetencje, umożliwiające wzmacnianie wśród uczniów poczucia sprawczości, odpowiedzialności za proces nauczania. Zapoznają się także ze sposobami implementowania kompetencji przyszłości w procesie edukacyjnym. 

Więcej informacji na stronie

 

 

Konsultacje

Poznań Congress Center

Ponadto odbędą się konsultacje z różnych zakresów tematycznych:

 • Awans zawodowy 
 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 
 • Dzieci edukują EKOlogicznie, czyli wychowanie ekologiczne w domu i w szkole
 • Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia uczniów szkół podstawowych
 • Prawa ucznia, rzecznik praw ucznia 
 • Kształcenie zawodowe - myślenie krytyczne 
 • Ocenianie wypracowań maturalnych na PP i PR 
 • Ostatnie wskazówki przed egzaminami maturalnymi z historii i wos-u 
 • Prawne aspekty oceniania uczniów 

Dokładny plan konsultacji znaleźć można na stronie ODN Poznań

 

 

Bilety 

Przypominamy, że nauczyciele, bibliotekarze oraz młodzież do 19 r.ż. (włącznie) wchodzą na targi za darmo. W tym celu należy POBRAĆ bezpłatny bilet, a przy wejściu okazać dokument potwierdzający prawo do bezpłatnego wejścia. 

ZAREJESTRUJ SIĘ I POBIERZ BILET INFORMACJE O BILETACH CO GDZIE KIEDY