Organizator:

Przyszłość w edukacji - czyli w jaki sposób technologia może wpłynąć na rozwój dziecka

Podziel się

Przyszłość w edukacji - jak będzie wyglądać?

Zdaniem ekspertów, technologia stworzy dla uczniów bardziej nowoczesną przyszłość – aplikacje mobilne, monitoring, unowocześnienie procesów administracyjnych, ochrona danych czy inne rozwiązania wirtualnej rzeczywistości.

Z wyników raportu NIK „Szkoła dla innowatora”, przeprowadzonego w 2019 r. wynika, że uczniowie w polskich szkołach, mają problemy z kreatywnym myśleniem. Eksperci uważają, że cyfryzacja, a co za tym idzie, interaktywne pomoce,  może stać się dla dzieci i młodzieży szansą, na rozwinięcie tych umiejętności.

Współcześnie przyjęte pojęcie kreatywności wskazuje na to, że każdy posiada w sobie myślenie twórcze, jednak umiejętność odkrywania nowatorskich rozwiązań i dostrzegania czegoś, co dla innych osób może być niezauważalne, powoli zaczyna zanikać. Raport NIK wskazuje, że szkoła jest najbardziej przyjaznym miejscem do wdrażania innowacji.

Wykorzystywanie technologii w szkołach ma również wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa uczniów – przemoc czy kradzież zdarzają się coraz częściej. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa pozwolą rozpoznawać problemy w czasie rzeczywistym i szybko na nie zareagować. Dużym wyzwaniem będzie również bezpieczeństwo danych wrażliwych, nie tylko uczniów, ale również pracowników szkół i rodziców.

Warto również dodać, że unowocześnienie technologii w szkołach zmieni nie tylko życie uczniów, ale usprawni też system pracy nauczycieli.

O przyszłości edukacji porozmawiają eksperci w trakcie IV Ogólnopolskiego Kongresu Oświatowego EDUTEC oraz Targów Edukacyjnych w Poznaniu.