Organizator:

Prelegenci z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Podziel się

Za radością prezentujemy sylwetki prelegentów, wspaniałych nauczycieli i doradców metodycznych z ogromnym doświadczeniem i fachową wiedzą z CDN w Lesznie.

Edyta Zarębska-Marciniak - doradca metodyczny w zakresie języka polskiego wygłosi prelekcję pt. „Jak trenować uważność i relaksację w trudnej codzienności?” Pani Edyta w czasie swojego webinarium zaproponuje kilka prostych ćwiczeń treningu uważności, które pozwalają w szybkim czasie odprężyć mózg i nauczyć się zarządzania własnym stresem.

Justyna Szofer-Andrzejewska - doradca metodyczny w zakresie świetlicy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej wygłosi prelekcję pt. „Edukacja na czasie - nauczyciel wspomagający” oraz ,,Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne ucznia w edukacji zdalnej” Będzie to webinarium szczególnie adresowane do specjalistów pracujących na co dzień w pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także praktyczna wskazówka, jak radzić sobie z nowymi wyzwaniami edukacji zdalnej.

Maria Koroniak -  nauczyciel konsultant wygłosi prelekcję pt. „Uczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole branżowej” oraz „Szkolnictwo branżowe wobec wyzwań XXI wieku”. W czasie webinarium przybliży zagadnienia związane z wyborem ścieżki kształcenia uczniów z niepełnosprawnością. Przedstawi także trendy zmian we współczesnym kształceniu branżowym spowodowane postępem naukowo technologicznym i oczekiwaniami ewoluującego rynku pracy.

Dr Barbara Foryńska - doradca metodyczny w zakresie historii, tyglopedagog wygłosi prelekcję pt. „Jak wspierać rodzica/opiekuna, wychowawcę i nauczyciela w pracy z dzieckiem słabowidzącym w warunkach zdalnej nauki?” W swoim webinarium przedstawi praktycznie wskazówki i porady dla rodziców, uczniów, nauczycieli czy opiekunów słabowidzących osób.

Dr Bożena Roszak - nauczyciel konsultant wygłosi prelekcję pt. „Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole”. Celem webinarium będzie nakłonienie do refleksji nauczycieli, którzy w swojej pracy spotykają uczniów z doświadczeniem migracji.Przyznacie, że zapowiada się bardzo ciekawie.

Zapisy na webinary prowadzone są na stronie: http://uwagaedukacja.pl/zapisy