Organizator:

Prelegenci CDN Konin

Podziel się

Miło nam przedstawić prelegentów tegorocznych Targów Edukacyjnych w Poznaniu #online z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Barbara Jaworowicz - konsultantka w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, wygłosi prelekcję pt. Kształtowanie kompetencji kluczowych - kompetencja uczenia się. Podczas webinarium uczestnicy otrzymają odpowiedzi m.in .na następujące tematy: co ma największy wpływ na polepszenie efektów kształcenia, jak nauczyć ucznia uczenia się, jak pomóc uczniowi w zaplanowaniu, organizacji i ocenie procesu uczenia.


Wioletta Poturała - konsultantka w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, wygłosi prelekcję pt. Konfrontacja pokoleń, wartości języka w dramacie Doroty Masłowskiej „Między nami dobrze jest” W czasie webinarium zostaną omówione sposoby wykorzystania na lekcji dramatu Doroty Masłowskiej „Między nami dobrze jest”.


Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka – trener w Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Beata Kubsik - doradca metodyczny w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wygłoszą prelekcję pt. EDU_dzielnia, czyli refleksyjnie o edukacji. W czasie webinarium uczestnicy dowiedzą się, dlaczego warto współpracować w przestrzeni edukacyjnej. Spotkanie kierowane jest głównie do nauczycieli rozpoczynających swoją przygodę edukacyjną, do doświadczonych pedagogów, edukatorów, rodziców.