Organizator:

Poznaj kolejnych prelegentów

Podziel się

Przyszła pora na zaprezentowanie prelegentów z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile!

TRANSMISJA NA ŻYWO 

Prof. Aneta Załazińska - językoznawca, profesor w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik kierunku studiów „język polski w komunikacji społecznej”, wykładowca Podyplomowego Studium Retoryki UJ, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Tematem transmisji na żywo z p. Anną będzie Rozmowa z człowiekiem – zalety i wady zdalnej komunikacji.

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – wygłosi prelekcję pt. Pandemia szansą na implementację edukacji alternatywnej do szkół publicznych. W czasie webinarium zaprezentuje najnowsze rozwiązania naukowe w edukacji w dobie pandemii, w społeczeństwie ryzyka i kryzysów.

DLA RODZICÓW 

Agnieszka Zawilska – przeprowadzi warsztat dla rodziców przedszkolaków pt. Przedszkole w pandemii, rodzice w rozterce.

Edyta Piekarska – wygłosi prelekcję pt. Znaczenie edukacji zdrowotnej w kontekście realizowanych działań w szkole i w domu.

Joanna Stachowiak - „Wspieranie dzieci przez rodziców w czasie zdalnej nauki”.

DLA NAUCZYCIELI 

Maria Kaczorowska - Nauczyciel doradca w zakresie kształcenia zawodowego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z wieloletnim stażem. Wygłosi prelekcję pt. Implementacja metod biznesowych do kształcenia zawodowego. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bycia aktywnym architektem i dyrygentem procesu kształcenia.

Katarzyna Włodkowska – wygłosi prelekcję pt. Jak rozbudzić w uczniach kreatywność w rzeczywistości zdalnej i stacjonarnej? Podczas warsztatów przekaże jak wyzwolić w uczniach kreatywne myślenie.

Danuta Kitowska - nauczycielka chemii, dr pedagogiki, konsultantka w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Wygłosi prelekcję pt. Kosmiczna misja, czyli w poszukiwaniu kompetencji przyszłości nauczyciela. Punktem wyjścia do analizy będą kompetencje przyszłości uczniów przełożone na kompetencje potrzebne nauczycielowi.

DLA BIBLIOTEKARZY 

Karol Baranowski - Od ośmiu lat bibliotekarz – nauczyciel w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie, a od czterech lat bibliotekarz na pół etatu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w agendzie Arteteka. Członek i Ambasador Sieci Labib. Ogólnopolski Bibliotekarz Roku 2019. Wygłosi prelekcję pt. Czy nowe technologie uratują czytelnictwo? Animacja czytelnictwa w XXI wieku – wykład dla nauczycieli bibliotekarz. Prelegent odpowie na nurtujące nas pytanie - Czy w dobie dominacji nowych technologii można je wykorzystać do skutecznej promocji czytania? Czy ludzie czytają więcej czy mniej? Smartfony, tablety, internety - czy mogą się stać trampoliną do świata książek i wiele, wiele innych prelegentów i fantastycznych prelekcji!