Organizator:

Nowy przedmiot w szkołach w 2022 roku

Podziel się

HiT- Historia i Teraźniejszość to przedmiot, który wprowadzony zostanie do podstawy programowej od września 2022 roku.

W grudniu minionego roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń w sprawie nowego przedmiotu. Rozporządzenie z obowiązującą podstawą programową ma być wydane w lutym 2022 r.  Wówczas rozpoczną się prace nad podręcznikami do Historii i Teraźniejszości. 

HiT ma zastąpić dotychczasowy WOS w zakresie podstawowymi i być realizowany na poziomie wszystkich szkół ponadpodstawowych. Nowy przedmiot ma obejmować zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz historii najnowszej- dzieje od 1945-2015 roku. 

Kwalifikacje do jego nauczania posiadać będą nauczyciele mający dotychczas kwalifikacje z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Wraz z wprowadzeniem nowego przedmiotu nie zmieni się łączna liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych.

Wymiar godzin przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił 3 godziny w cyklu kształcenia w liceum ogólnokształcącym i technikum zamiast obecnych 2 godzin przeznaczonych na przedmiot wiedza o społeczeństwie. Wymiar godzin historii w cyklu kształcenia w zakresie podstawowym zmieni się z obecnych 8 i będzie wynosił 7.