Organizator:

Licea, technika, szkoły średnie - poznaj wystawców Targów Edukacyjnych 2024!

Podziel się

Wśród wystawców tegorocznej edycji wydarzenia znajdzie się kilkadziesiąt szkół średnich. Odwiedzić będzie można stanowiska placówek zarówno z Poznania, ale i całej Polski. Na stoiskach reprezentanci szkół przedstawią oferty kształcenia, a także odpowiedzą na pytania. To idealna okazja, żeby poznać kierunki oraz warunki kształcenia przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły. Poznajcie ofertę szkół średnich na Targach Edukacyjnych 2024!

Prywatne liceum z maturą międzynarodową Akademeia High School

Bycie częścią Akademeia High School oznacza przynależność do różnorodnej i zintegrowanej społeczności. Szkoła została założona w celu stworzenia unikalnego środowiska edukacyjnego, w którym uczniowie mogą rozwijać się jako osoby kreatywne, niezależne i myślące krytycznie. Programy nauczania są elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb, mocnych stron oraz zainteresowań. Uczniowie zachęcani są do wykraczania poza program nauczania; do testowania granic tego, co wiedzą i jak myślą. Akademeia oferuje również programy stypendialne oraz partnerskie, skierowane do utalentowanych uczniów pochodzących z różnych, nie zawsze uprzywilejowanych, środowisk.

Edukacja Lubasz Szkoły im. I. J. Paderewskiego

W skład Edukacji Lubasz wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Branżowa I stopnia oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w klasach VII i VIII. W ofercie znajduje się 10 kierunków: klasa wojskowa, policyjna, pożarnicza, kosmetyczna oraz sportowa, a także technik weterynarii, usług fryzjerskich i logistyk (klasa wojskowa). Ponadto nowością jest klasa wielozawodowa pod patronatem drukarni Interak. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych wspomaga wszechstronny rozwój uczniów. Każdy znajdzie coś dla siebie, począwszy od zajęć artystycznych, poprzez krwiodawstwo, wolontariat, zajęcia sportowe i sportowo-obronne po zajęcia dydaktyczne rozwijające zainteresowania i korygujące niepowodzenia ucznia.

Gaudium Et Studium. Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum anglojęzyczne

Jest to to liceum z Maturą Międzynarodową i z wykładowym językiem angielskim już od 1. klasy. Uczniowie od 3. klasy realizują indywidualny profil nauczania, wybierając 6 przedmiotów maturalnych (3 na poziomie rozszerzonym - HL oraz 3 na poziome podstawowym – SL). Matura IB to często o 20% większe szanse studiowania na najbardziej prestiżowych uczelniach w kraju i na świecie. Gaudium et Studium zapewnia wymianę uczniów ze szkołami partnerskimi w USA i Europie. Szkoła opiera się na relacjach i ludzkim potencjale, tworzy społeczność uczniów i nauczycieli współdecydujących o szkole i wspomagających się w rozwoju.

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu powstało w 1992 roku. Szkoła przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów wyższych. W roku szkolnym 2023/2024 na uczniów czekają klasy: lingwistyczna (pod patronatem UAM w Poznaniu), matematyczno-geograficzna, biologiczno-chemiczna (pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego) oraz policyjna (pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu).

II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej

To szkoła o pięknych tradycjach i szlachetnych postawach. Przygotowuje uczniów do rzeczywistości XXI wieku, gdzie bazą jest dialog uczeń-nauczyciel-rodzic oraz liczne działania projektowe, społeczne, artystyczne i naukowe. Na pierwszym miejscu stawiane są samodzielność, odpowiedzialność, wsparcie i rozwój uczniów. A wszystko to dzieje się pod troskliwym okiem i przy zaangażowaniu nauczycieli - wybitnych specjalistów. Osiągnięcia maturalne, naukowe i społeczne są często zauważane i nagradzane, co stawia szkołę wśród najlepszych w kraju. Placówka realizuje Program Matury Międzynarodowej, co daje uczniom możliwość studiowania na najlepszych uczelniach z całego świata. Innowacyjne projekty edukacyjne inspirują, motywują do rozwijania swoich pasji i nabywania cennych doświadczeń. Prowadzone są również rozszerzone programy nauczania języków obcych i organizowane liczne wymiany zagraniczne. Samorząd Uczniowski jest bardzo aktywny i uznawany za jeden z najlepszych w Polsce.

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego to szkoła o ponad 93-letniej chlubnej tradycji kształcenia i wychowania, położona w centrum Poznania. Znana jest z licznych osiągnięć w dziedzinie przedmiotów ścisłych, przyrodniczych, jak i humanistycznych. III LO posiada rozbudowaną, nowoczesną bazę informatyczną składającą się z profesjonalnych klasopracowni ze stanowiskiem komputerowym dla każdego ucznia, a także multimedialne centrum komputerowe. Ponadto zajęcia edukacyjne są realizowane w pracowniach przedmiotowych, wyposażonych w stosowne pomoce dydaktyczne, m.in. w tablice interaktywne. Na terenie całej szkoły funkcjonuje rozbudowana sieć LAN, nauczyciele, uczniowie i rodzice korzystają na z dziennika elektronicznego. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej, wiosną i latem na boisku ze sztucznej murawy, a także w siłowni.

Liceum Akademickie linde.edu.pl

W Liceum Linde każdy uczeń ma szansę zbudować swój profil dobierając te przedmioty rozszerzone, które go interesują. Do zrealizowania są 3 rozszerzenia - 2 dowolnie wybrane oraz język angielski. Szkoła daje możliwość nauki trzech języków obcych - obligatoryjnie angielski, a dodatkowo niemiecki, hiszpański, francuski, japoński, chiński lub koreański. Nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną odbywa się w klasach maksymalnie 18-osobowych. Pozwala to na indywidualne podejście do ucznia i lepszą atmosferę.

Zespół Prywatnych Szkół Akademickich Mieszko

Priorytetem w działaniach kadry pedagogicznej jest wspieranie młodzieży w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które umożliwią im właściwą interpretację zmieniającej się rzeczywistości. W szkole tej można rozwijać zarówno zainteresowania i pasje, wzmacniać poczucie własnej wartości, ale także zdobyć niezwykle ważne w dzisiejszym świecie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie. Zajęcia prowadzone są w kameralnych grupach - maksymalnie 16-osobowych. W ofercie znajdują się 4 profile kształcenia: matematyczno-geograficzny, humanistyczny, biologiczno-chemiczny oraz biologiczny z rozszerzonym j. angielskim.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych

To publiczna szkoła artystyczna prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Edukacja trwa 5 lat i kończy się egzaminem dyplomowym oraz maturą. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących szkoła oferuje naukę historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby oraz podstaw projektowania. Kształci przyszłych artystów i projektantów w dwóch specjalizacjach - projektowanie graficzne i projektowanie przestrzeni.

TEB Edukacja

Od niemal 30 lat TEB Edukacja rozszerza swoją działalność w branży edukacyjnej. Firma prowadzi oddziały w 46 miastach Polski i jest największą siecią niepublicznych szkół średnich w kraju. TEB Edukacja oferuje kształcenie w szkołach policealnych, technikach, liceach, placówkach kształcenia ustawicznego oraz szkole podstawowej. Oferta firmy jest dostosowywana do potrzeb zmieniającego się rynku pracy i obejmuje kilkadziesiąt kierunków w szkołach policealnych – z sektora medycznego, kosmetologicznego, czy IT – oraz innowacyjne kierunki w technikach i unikatowe profile w liceach ogólnokształcących dla młodzieży.

X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II

“Dziesiątka” jest najstarszą szkołą tego typu w dzielnicy Nowe Miasto. Ponad 25-letnie liceum kształci uczniów aż na 10 kierunkach. Do wyboru jest klasa: lingwistyczna, dziennikarska, przyrodnicza, filmowo-teatralna, ekonomiczna, politechniczna, psychologiczna, turystyczna, medyczna oraz marketingowa. W każdej klasie uczeń ma do wyboru drugi język: hiszpański, niemiecki lub francuski.

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

XIV LO jest liderem wymian międzynarodowych programu Erasmus+, a także organizatorem wielu wycieczek zagranicznych. To szkoła z ponad 30-letnią tradycją. W Czternastce stosowane są innowacyjne metody nauczania i różnorodne formy integrujące społeczność szkolną. Uczniowie mają szansę uczestniczyć w lekcjach online z rówieśnikami z różnych krajów świata. Dodatkowym atutem jest bardzo dobra lokalizacja (Rataje), która umożliwia swobodny dojazd z różnych kierunków Poznania i okolic. Położenie szkoły w atrakcyjnym przyrodniczo miejscu, w bliskim sąsiedztwie rzeki Warty, stwarza okazję do licznych aktywności sportowych, zajęć terenowych oraz zapewnia warunki sprzyjające skupieniu i koncentracji. Taka lokalizacja zobowiązuje do działań proekologicznych, które od lat są wizytówką szkoły.

XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi

Jest to jedna z nielicznych szkół średnich na mapie poznańskiego Piątkowa. Placówka, o społecznych korzeniach, została powołana przez rodziców na fali demokratycznych przemian początku lat 90-tych poprzedniego wieku. Kameralnej i przyjacielskiej atmosferze towarzyszy wysoki poziom nauczania. Szkoła stara się rozwijać pasje uczniowskie w trakcie zajęć pozalekcyjnych, ale również pokazywać możliwości jakie otwierają się przed absolwentami dzięki licznym wizytom na uczelniach wyższych i rozwiniętej współpracy patronackiej z uniwersytetami w Poznaniu.

XX Liceum Ogólnokształcące

To miejsce z tradycjami, nowoczesnym podejściem do edukacji oraz atmosferą sprzyjającą rozwojowi i budowaniu relacji. Jest to placówka perspektyw oferująca zdobywanie wiedzy i doświadczenia w klasach o ciekawych profilach: teatralnej z tańcem współczesnym, kryminalistyczno–resocjalizacyjnej, psychologiczno–językowej, social media, językowej z rozszerzonym językiem hiszpańskim i angielskim oraz sportowej.

Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące nr 38 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Najważniejszym elementem liceum jest dwujęzyczność. Innowacyjna forma nauczania języka obcego jest ściśle związana ze zintegrowanym kształceniem językowo-przedmiotowym. Polega ona na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym. 17 nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwujęzycznego. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, absolwenci posługują się płynnie dwoma językami zarówno w mowie, jak w piśmie.

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

Szkoła oferuje naukę na poziomie technikum oraz szkoły branżowej I stopnia. Nowoczesne podejście do kształcenia zawodowego, nowatorska baza dydaktyczna, a przede wszystkim stworzenie młodym ludziom perspektyw do dalszego rozwoju zawodowego i zaistnienia na rynku pracy to cechy, które już od lat czynią ZS1 w Swarzędzu jednym z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie Wielkopolski. Wysoki poziom nauczania oraz nowoczesna baza dydaktyczna to tylko połowa sukcesu. Niezwykle ważnym elementem w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych jest kooperacja szkoły z zakładami pracy. Szkoła od kilkunastu już lat współpracuje z wiodącymi firmami z całego powiatu poznańskiego. Dzięki wsparciu partnerów uczniowie mogą zobaczyć, jak pracuje się w danym zakładzie pracy oraz mają możliwość odbycia różnego rodzaju praktyk i staży.

Zespół Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, XXVIII Liceum Ogólnokształcące

W skład Zespołu Szkół Budowlano Drzewnych wchodzą: Technikum Budowlano-Drzewne oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 28. Placówka od lat kształci fachowców w zawodach takich jak stolarz, monter robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz oraz technik budownictwa, robót wykończeniowych, inżynierii sanitarnej, technologii drewna i architektury krajobrazu. Szkoła jest pionierem w kształceniu w nowych zawodach #MonterEXPO: technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego oraz monter konstrukcji targowo-wystawienniczych. Natomiast w XXVIII Liceum możecie podjąć naukę w klasie prawnej (kryminologia i resocjalizacja) oraz psychologicznej (psychologia i resocjalizacja). Szkoła współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, instytucjami kultury, sądami i aresztem śledczym, co pozwala na rozwijanie zainteresowań i podnoszenie jakości kształcenia.

Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego

Szkoła na pierwszym miejscu stawia praktykę. Uczniowie od najmłodszych klas zdobywają fachową wiedzę, którą wykorzystują w praktyce. W ofercie znajdują się zajęcia pozalekcyjne oraz wyjazdy zagraniczne. To ostatnie daje możliwość rozwoju nie tylko umiejętności zawodowych, ale również zwiedzanie zakładów produkcyjnych i naukę języków obcych. Dzięki dofinansowaniu szkoły przez partnerów uczniowie mają okazję jeździć na wycieczki po całej Europie. Dotychczas zwiedzili już Amsterdam, Paryż, Rzym, Berlin oraz Szwajcarię.

Zespół Szkół Budownictwa nr 1

Misją szkół wchodzących w skład ZSB 1 jest stworzenie jak najlepszych warunków do wypełnienia podstawowych funkcji stawianych przed szkołami: refleksyjnego przekazywania wiedzy, wspierania wychowywania i zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze fizycznym i psychicznym. Wizją Technikum Budowlanego im. gen. Władysława Andersa w Poznaniu jest skupienie wysiłku na kontynuowaniu tradycji kształcenia wysoko kwalifikowanej kadry budowlanej w zawodach technik budownictwa i technik renowacji elementów architektury. Ważnym przesłaniem w funkcjonowaniu społeczności szkolnej jest kierunek postępowania, który wytycza znana sentencja gen. Władysława Andersa: „Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy”. Poczucie bezpieczeństwa uczniów jest kształtowane przez budowanie kultury zaufania w społeczności szkolnej i fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica

Szkoła oferuje solidne przygotowanie do zawodu oraz otwiera drzwi do dynamicznego świata pracy. To miejsce, gdzie doświadczeni nauczyciele przedmiotów zawodowych kształcą z pasją, przygotowując uczniów do wyzwań współczesnego rynku. Kierunki, takie jak technik ekonomista, technik rachunkowości, programista i technik reklamy, są starannie dopasowane do zróżnicowanych zainteresowań uczniów i potrzeb poznańskich firm. Zarówno z przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących, uczniowie osiągają wyniki zdecydowanie powyżej średniej krajowej. W ostatnim roku szkolnym 100% uczniów zdało maturę, a zdawalność egzaminów zawodowych wyniosła od 93% do aż 100%. Dzięki współpracy z liderami branżowymi, uczniowie mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności już podczas nauki poprzez praktyki zawodowe i staże wakacyjne oraz dzięki programom patronackim w zawodach technik rachunkowości i technik ekonomista.

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych

W szkole uczą się kolejne pokolenia geodetów i drogowców. Głównymi celami szkoły jest doskonalenie i ciągłość procesu dydaktycznego. Jednym z bardzo istotnych aspektów jest współpraca z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami, tak aby uczniowie wiedzieli, gdzie w przyszłości mogą znaleźć zatrudnienie. ZSGD od lat współpracuje z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami. Uczniowie uczestniczą też w praktykach zawodowych i stażach poza granicami kraju realizowanych w ramach programu Erasmus+. Jeśli natomiast chcesz poczekać jeszcze z wyborem zawodu, to szkoła zaprasza do XVIII Liceum Ogólnokształcącego do klasy sportowej o profilach siatkówka (pod patronatem Enea Energetyk Poznań) i piłka ręczna (pod patronatem MKS Poznań i PYRKI Poznań). Natomiast ci, którzy chcą przejść przez szkołę tanecznym krokiem mogą wybrać klasę o profilu taniec. Uczniowie mogą również wybrać Branżową Szkołę I stopnia nr 18 i bardzo szybko zdobyć dobrze płatne zawody, jak: mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik lub blacharz.

Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56

Jest to jedna z nielicznych placówek oświatowych w Poznaniu, które mogą poszczycić się ponad 90-letnią tradycją. Od lat ZSH utrzymuje wysoki poziom nauczania, proponując swoim uczniom wszechstronny rozwój. W skład zespołu szkół wchodzi liceum, technikum, branżowa szkoła zawodowa I i II stopnia, liceum dla dorosłych oraz szkoła policealna. W ofercie technikum znajdują się kierunki, takie jak technik: rachunkowości, ekonomista, handlowiec, hotelarstwa, organizacji turystyki, logistyk, reklamy, spedytor, eksploatacji portów i terminali – klasa celno-skarbowa oraz lotniskowych służb operacyjnych. W liceum znajdują się klasy: pożarnicza, policyjna oraz usług kosmetycznych.

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego

W skład zespołu wchodzi Technikum Komunikacji (dawne Technikum Kolejowe) oraz XXXII Liceum Ogólnokształcące. Budynek szkoły znajduje się w samych centrum Miasta - przy ul. Fredry. Liceum naucza w klasach o profilu informatycznym/biotechnologicznym oraz komunikacji interpersonalnej/komunikacji językowej i globalnej. Natomiast w technikum można kształcić się w kierunku technika: elektroenergetyka transportu szynowego/elektronika, informatyka, elektronika, elektroenergetyka transportu szynowego/automatyki sterowania ruchem kolejowym, automatyka oraz programisty.

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika

To szkoła z 75-letnią tradycją kształcenia. W skład zespołu wchodzi: Technikum Łączności oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 34. Oferta obejmuje kształcenie w zawodach: technik programista, informatyk, automatyk, teleinformatyk, robotyk, elektronik, fotografii i multimediów i elektronik. Młodzież wybierająca ZSŁ ma niepowtarzalną szansę na zdobycie nowych kompetencji zawodowych i językowych za granicą. Odbywa się to poprzez udział młodzieży w praktykach zawodowych w Hiszpanii, Portugalii i Niemczech - to przede wszystkim zdobycie wiedzy i doświadczenia na światowych rynkach pracy, doskonalenie własnych umiejętności oraz wszechstronny rozwój osobisty. Uczniowie mają także możliwość zdobycia zewnętrznych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: CISCO, Microsoft, SEP. W szkole działają Akademie: CISCO, Mikrotik, Huawei. ZSŁ przygotowuje również do państwowego egzaminu DSD I PRO– Deutsches Sprachdiplom na poziomie A2/B1 oraz FCE i CAE z zakresu języka angielskiego. Ponadto Technikum Łączności jest partnerem Addvantage Centrum British Council. Szkoła jest centrum egzaminacyjnym, co pozwala na przeprowadzanie egzaminów FCE lub CAE w dogodnym terminie, w cenie niższej niż proponowana ogólnie na rynku.

Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej

W skład Zespołu wchodzą: XXIX Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mechaniczne, Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Branżowa Szkoła II Stopnia. Uczniowie mogą uczęszczać do klasy sportowo-obronnej, policyjnej, psychologiczno-pedagogicznej oraz do Oddziału Przygotowania Wojskowego. Do wyboru są także liczne zawody, takie jak technik: urządzeń dźwigowych, optyk, mechanik – oddział strażacki, mechanik – oddział organizacja procesów produkcji, mechatronik, robotyk, a także elektryk, mechatronik czy mechanik precyzyjny.

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego kształci w 3 typach szkół: Technikum Samochodowym, Branżowej Szkole I stopnia oraz Branżowej Szkole II stopnia. Naucza w zawodach: technika pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych oraz elektromechanika pojazdów samochodowych. Klasy objęte są patronatem znanych serwisów samochodowych takich jak: Toyota, Audi, Volkswagen, Honda, Volvo, Mercedes, Ford, MPK czy BMW. To właśnie pod opieką specjalistów z tych firm uczniowie odbywają praktyki.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej

Liceum Społecznej Jedynki jest miejscem zaprojektowanym, aby sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Liczne projekty międzynarodowe, szeroki wybór rozszerzeń przedmiotowych i pełna wsparcia atmosfera wyróżniają szkołę spośród innych placówek. Zagraniczne kursy językowe otwierają drzwi do globalnego spojrzenia na świat. Dzięki nim uczniowie współpracują z rówieśnikami z innych krajów, przyswajają język obcy na wysokim poziomie i zdobywają doświadczenie, które kształtuje nie tylko ich umysły, ale także charaktery. Dzięki dokładnemu planowaniu i ścisłej organizacji szkoła może zaoferować szeroki wybór rozszerzeń przedmiotowych. Możliwe stają się niespotykane gdzie indziej połączenia dyscyplin naukowych, a uczniowie mogą dopasować program nauczania do własnych zainteresowań. Każdy z uczniów placówki korzysta podczas zajęć z iPada. Sprzęt elektroniczny staje się tutaj nie tylko narzędziem do notowania, ale przede wszystkim kreatywnym medium służącym współpracy i dzieleniu się wiedzą.

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

Jest to nowoczesna szkoła wybudowana w 2020 roku, mieszcząca się niedaleko Term Tarnowskich. W placówce znajduje się 18 sal lekcyjnych, 14 pracowni zawodowych, biblioteka z centrum multimedialnym, świetlica oraz sale nauki indywidualnej dla uczniów. Przy szkole jest także pełnowymiarowa sala sportowa z widownią i siłownią. Obiekty są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiadając nowoczesne zaplecze dydaktyczne szkoła oferuje uczniom przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień oraz umiejętności zawodowych. Uczniowie kształcą się w bardzo dobrych warunkach, w przestronnych, bardzo dobrze wyposażonych salach i pracowniach szkolnych. W skład zespołu wchodzi Branżowa Szkoła I stopnia oraz Technikum. Oferowane jest kształcenie w kierunkach: mechatronik, magazynier logistyk, stolarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń, a także technik: robotyk, logistyk, mechatronik, elektronik i informatyk.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Placówka oferuje kształcenie w Technikum nr 6 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Branżowej Szkole I Stopnia nr 6. Wykształcenie można zdobyć na kierunkach technika: grafiki i poligrafii cyfrowej, reklamy, fotografii i multimediów, logistyki, a także magazyniera – logistyka, fotografa, elektronika i mechanika pojazdów samochodowych. Szkoła znana jest z uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz społecznym miasta Poznania i regionu; doskonale wyposażonych pracowni lekcyjnych oraz sali gimnastycznej, interesujących zajęć pozalekcyjnych oraz działalności artystycznej i sukcesów sportowych oraz osiągnięć wolontariatu.

Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela

Zespół szkół składa się z Technikum Poligraficzno-Administracyjnego oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 7. W ofercie znajdują się takie kierunki, jak: drukarz fleksograficzny, drukarz offsetowy, fotograf, magazynier – logistyk, operator procesów introligatorskich, a także technik: fotografii i multimediów, grafiki i poligrafii cyfrowej, reklamy, logistyk, procesów drukowania. Szkoła w ramach umacniania współpracy z pracodawcami oraz przybliżenia kształcenia zawodowego do potrzeb realnego rynku pracy ma umowy patronackie z takimi firmami jak: AR Packaging, RELOPACK, MDM Druk, CGS Drukarnia, Edica, KELLER – Poligrafia dla Przemysłu, SIM-ART Agencja Reklamowa, Schattdecor. Ponadto placówka współpracuje również z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa.

Wielkopolskie Technikum Zawodowe

To placówka edukacyjna zlokalizowana w sercu Poznania, oferująca wysokiej jakości kształcenie na poziomie szkoły ponadpodstawowej. To nie tylko miejsce nauki, ale także przestrzeń, w której uczniowie rozwijają się pasje i zdobywają praktyczne umiejętności. W ofercie edukacyjnej znajdziecie 6 kierunków kształcenia. Jednym z popularnych kierunków jest technik informatyk. To ścieżka edukacyjna, która przygotowuje uczniów do dynamicznego świata nowoczesnych technologii. Zdobycie kwalifikacji zawodowej, umożliwia absolwentom skuteczne radzenie sobie w branży informatycznej. Dla tych, którzy marzą o tworzeniu nowoczesnych aplikacji czy programów jest kierunek technik programista. Program nauczania obejmuje zagadnienia związane z programowaniem, algorytmiką i projektowaniem oprogramowania, przygotowując uczniów do wyzwań zawodowych w obszarze IT. Pasjonatom sztuki i komunikacji dedykowany jest kierunek technik reklamy. Jeśli marzysz o świecie obrazu i dźwięku, technik fotografii i multimediów to doskonały wybór. Kurs obejmuje zarówno techniki fotograficzne, jak i produkcję multimedialną, umożliwiając rozwinięcie kreatywności i umiejętności w dziedzinie sztuki wizualnej. Dla tych zainteresowanych logistyką jest kierunek technik logistyk. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z efektywnym zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz organizacją procesów logistycznych. Natomiast kierunek technik rachunkowości to doskonały wybór dla tych, którzy chcą zdobyć solidne podstawy w dziedzinie finansów i rachunkowości. Szkoła przyjmuje uczniów po ukończeniu egzaminu ósmoklasisty.

Liceum Mundurowe SPARTAKUS

Powołane przez Fundację Bursztynowym Szlakiem, Liceum Ogólnokształcące Mundurowe SPARTAKUS daje możliwość realizacji marzeń i pasji tym, którzy czują w sobie dryl mundurowy, pragną związać swoją przyszłość zawodową ze służbami stojącymi na straży prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale również tym, którzy chcą przeżyć przygodę. SPARTAKUS to szkoła, która łączy zdobywanie wiedzy i umiejętności ze sprawnością fizyczną i wyszkoleniem mundurowym. Placówka ma podpisane porozumienie o współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Do wyboru są klasy: Sił Specjalnych, Straży Granicznej, Policyjno – Detektywistyczna, Pożarniczo - Ratownicza oraz Oddział Przygotowania Wojskowego.

Liceum Społeczne Czwórka

Liceum Społeczna Czwórka to nowa szkoła ponadpodstawowa na mapie Poznania, która mieści się w samym centrum miasta - przy Drodze Dębińskiej. Społeczna Czwórka jest liderem edukacji od ponad 30 lat, teraz kontynuuje misję na poziomie licealnym. Liceum stawia na języki obce. Każdy uczeń uczestniczy w lekcjach języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (5 lub 6 razy w tygodniu - w zależności od oddziału) oraz uczy się drugiego wybranego języka: hiszpańskiego lub niemieckiego (3 razy w tygodniu). Szkoła uczestniczy w zagranicznych wymianach partnerskich oraz organizuje wyjazdy językowe, które umożliwiają zanurzenie się w języku i kulturze. Szkoła współpracuje z biznesem, instytucjami kultury oraz uczelniami. E-narzędzia, iPady i najnowsze technologie to standard. 22-osobowe klasy, zajęcia w grupach oraz indywidualne podejście do ucznia sprzyjają jego rozwojowi. Szkołę tworzy doświadczona kadra, autorzy projektów edukacyjnych, pasjonaci z nowoczesnym spojrzeniem na edukację.

Champions School

Champions School to indywidualne lekcje języka angielskiego, podczas których zapomnisz o codziennych stresach i odblokujesz swój potencjał do nauki. Ponadto będziesz swobodnie żartować i śmiać się ze swoim nauczycielem bez strachu o surową ocenę za popełnione błędy. Przyjazna atmosfera pozwoli szybko i bezstresowo opanować wszystkie aspekty języka i rozwinąć swoje umiejętności miękkie i komunikację interpersonalną. W szkole nauczysz się m.in. języka: polskiego, angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego czy rosyjskiego. W ofercie oprócz zajęć językowych znajdują się inne przedmioty szkolne takie jak: matematyka, język polski, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia i język rosyjski.

Dwujęzyczne Liceum Społeczne Dębinka

Szkoła wspiera uczniów oraz rodziców w całym okresie edukacji. Ustalone są stałe godziny konsultacji online z nauczycielami, aby jeszcze bardziej usprawnić sposób komunikacji z naszą placówką. Placówka dba o to, aby proces rekrutacji oraz ścieżka edukacji była zrozumiała zarówno dla uczniów, jak i rodziców, a także aby komunikacja zarówno między uczniami, a także na linii uczeń-nauczyciel oraz rodzic-nauczyciel przebiegała w pełni otwarcie. Program nauczania realizowany jest w języku polskim i angielskim. Uczniowie przygotowywani są do matury dwujęzycznej, która umożliwi im rozpoczęcie studiów nie tylko na prestiżowych polskich uczelniach, ale także renomowanych uniwersytetach na całym świecie. Mała liczebność klas (około 20 osób) pozwala na prowadzenie angażujących lekcji. Podczas realizacji ścieżki nauczania klasy podzielone są na mniejsze grupy – w trakcie nauki języków obcych oraz realizując program z przedmiotów rozszerzonych. Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stan na 15.02.2024 r.