Organizator:

Konkurs “Z wodorem w przyszłość”

Podziel się

Samorząd  Województwa Wielkopolskiego zaprasza na konkurs „Z wodorem w przyszłość” w ramach inicjatywy „Szkoła Wodorowa” edycja 2024. 

Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji wizualnej obrazującej wykorzystanie wodoru w wymiarze lokalnym (Wielkopolska), ze wskazaniem na technologie jakie będą wykorzystywane oraz jaki wpływ będą one miały na życie mieszkańców. 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o rozwiązaniach z zakresu gospodarki wodorowej oraz podnoszenie świadomości dotyczącej wyzwań związanych z  transformacją gospodarczą wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Prace konkursowe powinny uwzględniać aspekty ekonomiczne (np. budowa nowoczesnej infrastruktury, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań), środowiskowe (np. poprawa stanu środowiska naturalnego) oraz społeczne (np. edukacja, budowa kompetencji), a także w jaki sposób mieszkańcy województwa mogą przyczynić się do rozwoju Wielkopolski w obszarze gospodarki wodorowej. Dodatkowo uczestnicy powinny zwrócić uwagę na wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł energii, w tym wodoru, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz lokalnych zasobów naturalnych, a także poszanowanie środowiska naturalnego, kultury oraz lokalnej tradycji.

Udział w konkursie to niewątpliwa okazja do podjęcia działań wobec zmian klimatycznych poprzez edukowanie młodzieży z Wielkopolski i kształcenia kadr wodorowych na poczet regionalnego biznesu.

Nagrodą jest udział zwycięskiej drużyny w charakterze uczestnika w wyścigach samochodów wodorowych — 1-12 GP Horizon Hydrogen Grand Prix — jako przedstawiciela Wielkopolski. Organizacja finału krajowego planowana jest podczas Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2Poland w dniu 24 kwietnia 2024 r., we współpracy Departamentu Gospodarki i Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wyścigi organizowane są od 2015 r., a w ubiegłorocznej edycji udział wzięło blisko 250 zespołów z całego  świata. Konkurs stanowi wyzwanie dla młodych uczestników, którzy budują wodorowy bolid pod kierunkiem eksperta, z materiałów dostarczonych przez Horizon. Uczniowie mają szansę na rozwój kreatywności i umiejętności związanych z praktycznym zastosowaniem wodoru.

H2 GP Horizon Hydrogen Grand Prix organizowane jest przez firmę Horizon Educational, dostawcę wodorowych pomocy naukowych.

Tegoroczny Finał światowy Konkursu GP odbędzie się we wrześniu 2024 r. podczas targów RE+ w Los Angeles.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie Innowacyjna Wielkopolska