Organizator:

Konkurs “Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”

Podziel się

Do 26 lutego 2024 roku składać można prace na konkurs “Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”. Tegoroczna edycja konkursu została zaplanowana z myślą o uczczeniu 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 
Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Tegoroczną myślą przewodnią jest 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zachęcamy zatem do wykonania prac konkursowych poświęconych Polakom w Unii Europejskiej.
Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Udział w konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.
Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:
  1. dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych klas I-III - rysunek w formacie A4
  2. uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII - pocztówka w formacie A5 lub A4 z opisem sytuacji, miejsca lub osoby na niej przedstawionej
  3. uczniowie szkół ponadpodstawowych - plakat z wykorzystaniem elementów infografiki w formacie A3 lub A2 wraz z opisem sytuacji, miejsca lub osoby na nim przedstawionej. 

Prace wraz z wymaganymi w regulaminie załącznikami należy złożyć lub przesłać drogą pocztową do prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Publicznych Bibliotek Pedagogicznych lub ich Filii (wykaz adresów w regulaminie i na stronie internetowej umww.pl/publiczne-biblioteki-pedagogiczne).

Autorzy najlepszych prac w każdej z trzech kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin składania prac konkursowych upływa 26 lutego 2024 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi 8 marca 2024 r. podczas XXVIII Targów Edukacyjnych.

Organizatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a koordynatorem edycji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, we współpracy  z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną z Kalisza, Konina, Leszna i Piły. Więcej informacji oraz załączniki znaleźć można na stronie konkursu