Organizator:

Katowice z tytułem Europejskiego Miasta Nauki

Podziel się

Pierwszy raz w historii miasto z Europy Środkowo-Wschodniej zostało uhonorowane tytułem Europejskiego Miasta Nauki. Są to polskie Katowice! Przyznanie tytułu oznacza, że w 2024 r. do Katowic przyjadą największe autorytety świata nauki.

To prestiżowe wyróżnienie otrzymały wcześniej: Sztokholm, Monachium, Barcelona, Turyn, Dublin, Kopenhaga, Manchester, Tuluza, Triest i Lejda.

Prestiżowy tytuł Europejskiego Miasta Nauki jest przyznawany co dwa lata, począwszy od 2004 r.  Wraz z wyróżnieniem Katowice otrzymały prawo współorganizacji Europejskiego Otwartego Forum Nauki w 2022 r. oraz pełnienia roli gospodarza Europejskiego Otwartego Forum Nauki w 2024 r. (EuroScience Open Forum 2024). Konferencja odbywa się regularnie co dwa lata i jest poświęcona kluczowym dla przyszłości świata badaniom naukowym i innowacjom. Będzie to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń o charakterze naukowym i technologicznym na świecie.

Katowice swoją kandydaturę zgłosiły w 2021 r. razem z Uniwersytetem Śląskim, a starania wsparły inne katowickie uczelnie. Pod dokumentem powołującym tzw. konsorcjum uczelni podpis złożyło siedmiu rektorów reprezentujących śląskie uczelnie.

Przyznanie tytułu oraz organizacja konferencji ESOF2024 są wynikiem uznania Katowic, Uniwersytetu Śląskiego oraz innych katowickich uczelni za doświadczonych współorganizatorów i gospodarzy ogólnoświatowych wydarzeń. To ogromna szansa, a jednocześnie szczególne wyzwanie dla całego środowiska akademickiego. 

Instytucją przyznającą tytuł oraz organizującą konferencję ESOF jest EuroScience (European Association for the Advancement of Science and Technology – Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii).

Tytuł jest przyznawany, aby ukazać bogactwo i różnorodność europejskiego krajobrazu naukowego. Jego celem jest także wspieranie samokształcenia, integracji naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń. Tytuł wzmacnia europejski i międzynarodowy profil społeczności naukowej w danym mieście oraz w regionie, zwiększa zaangażowanie obywateli i środowiska naukowego w problemy lokalne, uruchamia inwestycje publiczne w regionalną naukę oraz jej infrastrukturę, a także pobudza turystykę.

Źródło: MEiN