Organizator:

II LO rozwija kompetencje miękkie

Podziel się

Uczniowie  Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu realizują projekt dotyczący kompetencji miękkich. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z inicjatywą. 

 

 

Projekt Soft Genius jest inicjatywą realizowaną przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie świadomości młodzieży co do roli kompetencji miękkich w życiu oraz możliwości ich rozwoju. 

Zespół Soft Genius prowadzi działalność w social mediach, gdzie publikuje materiały dydaktyczne i dzieli się swoją wiedzą w temacie kompetencji miękkich. Cele projektu zostaną zrealizowane również dzięki wykładowi z prelegentami oraz wizytom w szkołach, gdzie przeprowadzone zostaną wykłado-warsztaty.  

 

Czym są kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie (zwane również interpersonalnymi) są to te kompetencje których nie sposób się nauczyć z podręcznika lub teorii. Obejmują one wszystkie zdolności organizacyjne, inteligencję emocjonalną, kreatywność oraz relacje międzyludzkie. Zapewniają rzetelność i umożliwiają codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Badania wskazują, że coraz częściej ludzie mają z nimi problem. Jednocześnie badania ManpowerGroup z 2021 roku wskazują, że co trzeci pracodawca w Polsce ma problem ze znalezieniem pracownika z odpowiednim poziomem kompetencji miękkich. To samo badanie stwierdza, że pracodawcy zdecydowanie bardziej wolą zatrudniać ludzi z dobrze rozwiniętymi kompetencjami miękkimi, a z niedoborami w kompetencjach twardych niż na odwrót (wynika to z tego, że kompetencji twardych jest łatwiej nauczyć). W życiu codziennym jedne z kluczowych kompetencji miękkich to zarządzanie czasem (aby znaleźć czas na własne pasje i zainteresowania), komunikacja (chociażby w związku, ale również np. pozyskiwanie informacji, pytanie o drogę itd.).

Kompetencje miękkie są bardzo ważne, stanowią tak naprawdę podstawę codzienności, znajdują się one w każdej czynności. Hiszpańskie media wskazują, że ponad 50% problemów mentalnych nastolatków i dzieci wynika z braków w kompetencjach miękkich.

 

Pytania oraz chęć współpracy kierować można na adres zwolnieni.z.teorii.soft.genius@gmail.com.