Organizator:

II edycja konkursu "Szkoła z klimatem" ruszyła

Podziel się

Łąki kwietne, zielone ściany i dachy, gromadzenie i zagospodarowanie deszczówki, domki dla owadów, ścieżki rowerowe i ławeczki na terenie szkoły i w jej otoczeniu – to przykłady działań, które mogą zawierać eko-projekty zgłoszone do II edycji konkursu „Szkoła z klimatem”. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone – pula nagród wynosi aż 200 tys. zł.

– Budowanie świadomości na temat problemu kryzysu klimatycznego oraz zanieczyszczenia powietrza to ważny krok i na pewno pomoże mocniej zaangażować młodzież w działania na rzecz ochrony środowiska. Ważne, aby młodzi ludzie umieli rozpoznać zagrożenia, prawidłowo na nie reagować, a przede wszystkim, aby zaczęli zmieniać swoje nawyki i przekonywali do tego innych – podkreśla Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

 W Centrum UNEP/GRID-Warszawa kładziemy ogromny nacisk na edukację, bo jesteśmy przekonani, że jest ona pierwszym krokiem do skutecznej ochrony środowiska. Dzięki działaniom takim jak konkurs „Szkoła z klimatem” młodzi ludzie wejdą w dorosłe życie ze zrozumieniem zjawisk zachodzących w przestrzeni miejskiej i jej otoczeniu. Jakkolwiek działania umożliwiające adaptację do zmian klimatu wymagają rozwiązań systemowych. Aby je wprowadzić, potrzebne jest świadome, odpowiedzialne społeczeństwo, w którym głos młodych jest niezwykle istotny – podkreśla Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID – Warszawa.

Zasady udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział zespoły projektowe reprezentujące publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe z terenu całego kraju. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 20 uczniów oraz nauczyciela. Placówki mogą zgłosić więcej niż jeden projekt. W pierwszej kolejności uczniowie opisują, z jakimi problemami i wyzwaniami musi się zmierzyć szkoła oraz jej najbliższe otoczenie i jakie skutki zmian klimatycznych są najbardziej dotkliwe dla jej funkcjonowania. Następnie na tej podstawie opracowują Mini Plan Adaptacji do Zmian Klimatu.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami szkoły przesyłają na specjalny adres mailowy: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24 czerwca 2022 r. Regulamin konkursu, formularz oraz materiały edukacyjne są dostępne na stronie konkursu

 

Źródło: gov.pl