Organizator:

Eksperci ODN Kalisz

Podziel się

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu również aktywnie bierze udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Poznajcie prelegentów z ODN Kalisz i tematykę webinariów

Agnieszka Ciekalska – wygłosi prelekcję pt. Co z tym szczęściem? - jak zadbać o równowagę emocjonalną i odporność psychiczną. Poruszy tematykę związaną z promowaniem zdrowia psychicznego: „Formuła szczęścia” według Martina E.P. Seligmana, równowaga emocjonalna i odporność psychiczna.

Grażyna Stępniewska - wygłosi prelekcję pt. Szkolny Budżet Obywatelski. Omówi co jest ważne przy podjęciu decyzji o SBO, jak realizować SBO krok po kroku oraz jakie są sposoby budowania pozytywnego obrazu szkoły otwartej na dialog i partnerstwo.

Piotr Molenda – wygłosi prelekcję pt. Wybrane metody i techniki rozwijające pamięć i twórczą aktywność ucznia. Omówi dydaktykę twórczości wobec wyzwań współczesnej edukacji; rozwiązania metodyczne sprzyjające rozwijaniu kreatywności uczniów; organizowanie zajęć i form rozwijających aktywność i kreatywność ucznia; rola skojarzeń w rozwijaniu pamięci i twórczej aktywności.

Więcej informacji i zapisy www.uwagaedukacja.pl