Organizator:

Czepczyński Family Foundation wspiera nauczycieli i rodziców

Podziel się

Jakie są cele organizacji i główne projekty wokół koncentruje swoją działalność?

Czepczyński Family Foundation to organizacja społeczna założona przez Pana Artura Czepczyńskiego, przedsiębiorcę i filantropa. Głównym celem Fundacji jest wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych. CFF jest twórcą materiałów edukacyjnych (książek, scenariuszy, kart pracy, poradników) z zakresu edukacji ekonomicznej i finansowej oraz edukacji włączającej dzieci w wieku pomiędzy 5 a 10 rokiem życia. 

Głównymi projektami Fundacji są: 

„ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” to nie tylko książka, ale także podręcznik do realizacji warsztatów z zakresu edukacji finansowej, powiązanej z zapisami podstawy programowej (przedszkola i klas I-III szkół podstawowych). Książka jest napisana językiem dziecka, które wspólnie z Zosią i Maksem odkrywa świat przedsiębiorczości, ekonomii i pieniędzy. 

„ABC Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” to książka mówiąca o dwunastu, najczęściej występujących w przedszkolach i szkołach, potrzebach edukacyjnych. Wraz z Zosią i Maksem dzieci dowiadują się w jaki sposób funkcjonują osoby z niepełnosprawnościami, jak budować relacje i na czym polega empatia.

Na  stoisku organizacji, podczas Targów Edukacyjnych, będzie można zapoznać się z materiałami projektowymi oraz z naszymi publikacjami, porozmawiać o kwestiach edukacji finansowej i włączającej, porozmawiać ze specjalistami z zakresu metodyki zajęć przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz terapeutami dziecięcymi.