Organizator:

Akademia Nauk Stosowanych kształci zawodowców

Podziel się

Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie oferuje kierunki studiów, które uwzględniają przewidywane zmiany otoczenia społeczno-gospodarczego oraz aktualne zapotrzebowanie na wybrane zawody.

 Uczelnia kształci specjalistów w trzech instytutach:

  • INSTYTUT NAUK O ZDROWIU
  • Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie (stacjonarne)
  • Pielęgniarstwo – studia I stopnia (licencjackie, stacjonarne)
  • Pielęgniarstwo - studia II stopnia (magisterskie, stacjonarne)

 

  • INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH
  • Informatyka – studia I stopnia (inżynierskie, stacjonarne, niestacjonarne)
  • Transport i logistyka - studia I stopnia (inżynierskie, stacjonarne, niestacjonarne)
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia (inżynierskie, stacjonarne, niestacjonarne)

 

  • INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
  • Analityka bezpieczeństwa - studia I stopnia (inżynierskie, stacjonarne)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na stronie internetowej: www.ans-gniezno.edu.pl oraz na stronę internetową prowadzoną przez studentów kierunku analityka bezpieczeństwa: www.analitik.pl.