en
pl
home

Piątek 18 marca 2016

Godzina

Temat

Sala

11.00 – 13.00

Inauguracja XX Targów Edukacyjnych. Wykład Colina Rose

Sala Ziemi, paw. 15

11.00 – 11.30

Mniej znaczy więcej – prelekcja dla nauczycieli wychowania plastycznego organizowana w ramach EKO FORUM

Organizatorzy – Młody Uniwersytet Artystyczny - Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

pawilon 7, sala E

11.30 – 12.00

Zwierzęta w szkole – aspekty edukacyjne i prawne wykorzystywania żywych oraz spreparowanych zwierząt w nauczaniu przyrody; prelekcja dla nauczycieli przyrody organizowana w ramach EKO FORUM

Organizatorzy – Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

pawilon 7, sala E

13.00 – 14.00

Teatralne arkana dawniej i dziś

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala C

13.00 – 16.00

Edukacja dla bezpieczeństwa a zagrożenia XXI wieku

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala GH

13.00 – 13.45

Lekcja przyrody, geografii i biologii w wielkopolskich zabytkach

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala E

13.00 – 14.15

Albert Albertson – dziecko prawdziwe. Jak pracować z książkami Gunilli Bergström

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala D

13.00 – 14.30

Oferta programu Erasmus+ dla sektora młodzieży

Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

pawilon 7, sala F

14.00 – 16.00

Oferta programu Erasmus+ Projekty centralne i Sport

Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

pawilon 7, sala E

14.30 – 16.00

Etyka wobec problemów z pozoru nieszkolnych

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon7, sala C

14.30 – 16.30

Rozpoznawanie temperamentu uczniów i wychowanków metodą prof. Georga Nelsona

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala D

14.45 – 16.15

Oferta programu Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych

Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

pawilon 7, sala F

16.00 – 17.30

Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

pawilon 7, sala E

16.00 – 18.00

Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych

Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

pawilon 7, sala GH

16.15 – 17.45

Uczeń z niepełnosprawnością w szkole masowej

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala C

16.30 – 18.00

Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego

Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

pawilon 7, sala F

Sobota 19 marca 2016

10.30 – 11.30

Enigma - jak lingwiści ustąpili matematykom

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala E

10.30 – 12.30

Bądź jak Heweliusz - zamień pasję na zawód

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala C

11.00 – 13.00

Piękne, dumne i mądre – rzecz o kobietach w kręgu Piastów. Gala projektu Szkoła dziedzictwa. Projekt 966

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala GH

11.00 – 14.00

Dopalacze niszczą życie

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala D

11.00 – 15.00

Technologie informacyjno-komunikacyjne w dydaktyce szkolnej

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala F

12.00 – 13.30

Innowacyjne programy nauczania matematyki z GeoGebrą dla gimnazjum oraz dla liceum ogólnokształcącego

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala E

13.30 – 15.00

Bullying - co działa w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej?

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala GH

14.00 – 14.45

O rozwiązywaniu zadań z planimetrii

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala E

14.00 – 15.00

Szkoła neuronów. O nastolatkach w szkole i wychowaniu

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala D

14.30 – 15.15

Ekonomia nie taka straszna, czyli o nauczaniu ekonomii i podstaw przedsiębiorczości w gimnazjum

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala C

15.00 – 16.30

Folk for fun. Etniczna przygoda czyli nauka tańców korowodowych z różnych stron świata

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, scena

15.00 – 15.45

Z matematyką od Miletu do Syrakuz

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala E

15.00 – 16.30

Rozszerzona rzeczywistość – warsztaty ICT

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala F

15.00 – 16.30

Cyfrowe laboratorium – warsztaty ICT

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala D

15.00 – 16.30

Lekcja programowania i robotyka w pudełku, czyli nauka algorytmiki z wykorzystaniem programowalnych „zabawek” i robotów – warsztaty ICT

pawilon 7, parter - stoisko PCSS

15.15 – 16.45

Czytajmy książki - uskrzydlajmy dzieci! Wielowrażeniowe działania z tekstami literackimi w przedszkolu i szkole

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala GH

15.30 – 17.30

Edukacja Międzykulturowa narzędziem do rozwoju kompetencji kluczowych

Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

pawilon 7, sala C

Niedziela 20 marca 2016

12.00 – 14.00

Ryby śpiewają nie tylko w Ukajali – spotkanie z uczestnikami Ekspedycji Amazońskiej śladami Arkadego Fiedlera ; spotkanie organizowane w ramach EKO FORUM – otwarte dla wszystkich zainteresowanych

Organizatorzy: Fundacja Ludzki Świat – Mundo Humano, Muzeum Arkadego Fiedlera, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

pawilon 7, sala F

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact