en
pl

Za nami rekordowa edycja Targów Edukacyjnych

Hasłem przewodnim był: Kierunek Bezpieczeństwo

W dniach 1-3 marca, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyły się XXIII  Targi Edukacyjne pod hasłem „Kierunek Bezpieczeństwo”  oraz Poznańskie Targi Książki.

Obu wydarzeniom towarzyszył bogaty program spotkań, warsztatów i konferencji. Wstęp dla publiczności był bezpłatny.

170 szkół w jednym miejscu

W maju 2018 r.  prawie 247 tysięcy uczniów zdawało maturę, ale nie tylko absolwenci szkół średnich  rozglądają się za przyszłym kierunkiem kształcenia. W ubiegłym roku niemal milion młodych Polaków bliżej przyglądało się w Internecie uczelniom i szkołom policealnym. Młodzież coraz bardziej  świadomie wybiera dalszą edukację. To dlatego poznańskie Targi Edukacyjne cieszą się zawsze tak ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Targi Edukacyjne w Poznaniu są największe w kraju pod względem liczby wystawców. Całość dopełnia bogaty i różnorodny program wykładów, warsztatów i konferencji dla nauczycieli.

W tegorocznej edycji udział wzięłó blisko 170 placówek edukacyjnych - publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych i wyższych oraz innych instytucji dydaktycznych, działających na różnych poziomach nauczania i w różnych obszarach edukacyjnych. Na targach można było  skorzystać ze wskazówek poradni psychologiczno-pedagogicznych  i centrów szkolenia ustawicznego.

Atrakcję stanowiło Miasteczko Policyjne oraz pokazy i animacje dla uczniów przygotowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ciekawą grę terenową z nagrodami przygotował Departament Edukacji i Nauki Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

pio_0270.jpg

Kształcenie zawodowe

Absolwenci gimnazjów coraz częściej decydują się na kontynuowanie kształcenia

w szkołach zawodowych. Zaletą tej drogi edukacyjnej jest możliwość zdobycia poszukiwanego zawodu. Dodatkowo taki wybór nie zamyka możliwości dalszej nauki
i studiowania. Okazją do przyjrzenia się ofercie kształcenia zawodowego była Aleja Zawodowców, na której odbyły  się  pokazy umiejętności uczniów szkół zawodowych, między innymi: samochodowej, budowlanej, gastronomicznej, elektrycznej, energetycznej, komunikacji i odzieżowej.

pio_0504.jpg

 

Bogata oferta  dla maturzystów

Co roku młodzi ludzie zastanawiają  się nad wyborem odpowiedniego kierunku studiów oraz najlepszej dla siebie uczelni, która zagwarantuje im dobry start w przyszłość. Łączy się to często z początkiem samodzielnego życia.  Przyszli studenci stawiają przed sobą wiele pytań. Szkoła państwowa czy prywatna? Tryb stacjonarny czy niestacjonarny?  Które miasto czy też kraj wybrać? Czy jest szansa na pomoc w dofinansowaniu studiów? Właśnie w rozstrzygnięciu takich dylematów pomagają Targi Edukacyjne w Poznaniu.

Na uczniów szkół średnich czekała szeroka oferta edukacyjna 35 szkół policealnych i wyższych z Polski i zagranicy. Wśród polskich wystawców obecne były niemal wszystkie szkoły wyższe z Poznania, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Artystyczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Poznańska i Akademia Wychowania Fizycznego. Ciekawie prezentowała się oferta uczelni z innych regionów kraju. W tym roku gościliśmy m.in. Szkołę Główną Handlową, Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Górniczo-Hutniczą, Akademię Morską w Szczecinie, Akademię Wojsk Lądowych, Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską.  Coraz więcej polskich maturzystów interesuje się studiami za granicą. Dlatego ważnym faktem jest, że na tegorocznych targach pojawiły się uczelnie z Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii czy Luksemburga.

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu zaprezentowała ćwiczenia sprawnościowe, jakie są wymagane na  egzaminie wstępnym  do szkół pożarniczych. Na specjalnie zaaranżowanej przestrzeni każdy mógł spróbować swoich sił.

img_3877.jpg

Trening skuteczności osobistej dla uczniów

Ciekawe wykłady dla uczniów przygotował trener skuteczności osobistej  Michał Michalski: „Zacznę się uczyć, ale za 10 minut…. Czyli o tym jak wygrać z prokastynacją”,

„Jak zbudować nawyk systematycznej nauki – praktyczne case study oparte na 28-dniowym wyzwaniu nauki języka hiszpańskiego”. Tematyka przyciągnęła wielu zwiedzających.

 

Pozytywna dawka wiedzy dla nauczycieli

Co roku Targom Edukacyjnym w Poznaniu towarzyszy bogaty program konferencji skierowany do nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Przygotowuje go Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wraz z ośrodkami  doskonalenia nauczycieli z Kalisza, Konina, Leszna, Piły oraz placówkami edukacyjnymi prowadzonymi przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Oferta    35 bezpłatnych warsztatów i konferencji, w większości o tematyce poświęconej szeroko pojętemu bezpieczeństwu – zgodnie z hasłem przewodnim targów,  z pewnością odpowiedział na szereg pytań związanych z bezpieczeństwem w szkole , zarówno w  sensie fizycznym jak i emocjonalnym, w tym w wykorzystaniu zasobów wirtualnych. Zapytamy się  „Co uczeń robi w sieci?”, spróbujemy porozmawiać  m.in. o „Wirtualnych zagrożeniach, czyli jak radzić sobie w sieci?”, „Bezpiecznym i kreatywnym korzystaniu z Internetu z użyciem  aplikacji ToonyTool do tworzenia komiksów” czy jak przejść „ Od rysunku do tekstu- kodowanie w szkole podstawowej”. Niezmiernie ważne były spotkania o „Budowaniu przyjaznego środowiska szkolnego” i „Roli instytucji oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w placówkach oświatowych”. Poszukiwanie dróg do budowania bezpieczeństwa to podtekst spotkań związanych z czytelnictwem i rozważaniami o „Dwuznacznym uroku bezpieczeństwa”.

img_3875.jpg

Sztandarowym wydarzeniem przygotowanym przez ODN Poznań był trzeci już  Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC , w tym roku pod hasłem „Bezpieczna przystań w wielokulturowej szkole”.

Od kilku lat do Polski przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców z wielu krajów, którzy postanowili spróbować tutaj osiąść. Do dorosłych dołączyły dzieci, które rozpoczęły naukę w polskich szkołach. Uczniowie z innych krajów trafiają do naszych szkół, starają się zdobywać wiedzę, uczyć języka, a jednocześnie integrować. Jak  polska szkoła im w tym pomaga, szkoła, która staje się wielokulturowa już w momencie, gdy pojawia się w niej pierwszy uczeń z doświadczeniem migracyjnym? Jednak, sam fakt pojawienia się nowego ucznia lub uczniów nie wystarczy by szkoła była “bezpieczną przystanią”.

Kongres obejmował szeroko rozumiane zagadnienia bezpieczeństwa: prawnego, edukacyjnego i psychicznego. W związku ze wzrostem procesu migracji nauczyciele zobligowani są do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie pracy w środowisku różnorodnym kulturowo.

Kongres odbył się w dniach 28 lutego – 1 marca  w Poznań Congress Center na terenie MTP  .

Historia złamania szyfru ENIGMY na targach w Poznaniu

Przebojem wśród targowych spotkań była prezentacja książki „X, Y, Z. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy”, której autorem jest sir John Dermont Turning,  członek powierniczej fundacji i muzeum Bletchley Park (siedziba zespołu brytyjskich kryptologów podczas II wojny światowej), .  Pisarz został wyróżniony OdznakąHonorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, którą wręczyła Pani Marszałek Marzena Wodzińska i Pani Dorota Kinal- Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Złamanie Enigmy jest ściśle związane z Poznaniem, w przyszłości ma być otwarte Centrum Szyfrów ENIGMY, a przed głównym wejściem do poznańskiego Zamku stoi pomnik trzech polskich kryptologów, którzy przyczynili do rozpracowania niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma – Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, związanych z Uniwersytetem Poznańskim.

img_3748.jpg

Innowacyjne technologie oraz wyposażenie dla edukacji

 

XXIII edycję Targów Edukacyjnych wzbogaciły Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC ( 28 lutego - 1 marca ), które towarzyszą III Ogólnopolskiemu Kongresowi Oświatowemu i innym konferencjom organizowanym w Poznań Congress Center. Targi  EDUTEC są dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

 

Oferta wystawców obejmowała m.in.: różnorodne pomoce dydaktyczne,  projektory, ekrany, tablice interaktywne, aplikacjei, licencje oprogramowania dla szkół i uczelni wyższych.

pio_0535.jpg

Rekordowa edycja

Tegoroczna edycja Targów Edukacyjnych  zaskoczyła nas rekordową frekwencją. Zwiedzający na miejscu znaleźli bogaty program spotkań, warsztatów, nowości dotyczących branży.  Nasze Targi oraz Poznańskie Targi Książki odwiedziło w tym roku ponad 54 tysiące zwiedzających.

2019-03-15