en
pl

Nowa siedziba Recepcji Wystawców

Recepcja Wystawców zaprasza do swojego nowego biura, znajdującego się obecnie przy ul. Śniadeckich, z lewej strony obok bramy wjazdowej na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie 7A, wejście bezpośrednio z ulicy.

W Recepcji Wystawców wystawcy oraz firmy współpracujące mają możliwość:

-        pozyskania kart wstępu i wjazdu na okres montażu i demontażu (imienną listę osób montujących oraz ilość samochodów prosimy przesłać na adres: recepcja )

    -       rezerwacji, a następnie zakupu stałych i 1-razowych kart wjazdu, kart wstępu dla wystawcy,  

    -       odbioru bezpłatnych kart wstępu i wjazdu na dane targi na podstawie umowy licencyjnej lub umowy o  współpracy

    -       uzyskanie paragonów fiskalnych lub - na ich podstawie -  faktur za wykonanie usługi

    -       zakupu katalogów targowych z poprzednich edycji targów

    -       uzyskania szczegółowej informacji organizacyjno-porządkowej dotyczącej danych targów oraz ogólnego programu wystawienniczego MTP

W Recepcji Wystawców można uzyskać informacje na temat ogólnego programu wystawienniczego MTP, poszczególnych projektów targowych i działalności Centrum Kongresowego.

Zapraszamy do skorzystania ze znajdującego się przed recepcją parkingu buforowego. Czas bezpłatnego postoju to 30 minut.   

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Jolanta Donarska tel. +48(0) 61 869 2658
Renata Skórzewska tel. + 48(0) 61 869 2319
Przemysław Karczewski tel. +48(0) 61 869 2523 

e-mail: recepcja@mtp.pl
faks. +48 (0) 61 869 23 99

Recepcja Wystawców
Międzynarodowe Targi Poznańskie (Pawilon 7A)
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

2010-12-14