en
pl

Konsultacje i doradztwo dla nauczycieli

Blisko 20 konsultacji z tematów ważnych, aktualnych i ciekawych to idealna oferta ODN Poznań dla nauczycieli pragnących wiedzieć więcej. Sprawdźcie harmonogram i skorzystajcie z okazji bezpłatnego doradztwa!

Konsultacje podczas Targów Edukacyjnych na stoisku ODN w Poznaniu

 

Piątek 23 marca 2018
11.00-13.00 Zmiany w zakresie prawa i obowiązków nauczyciela - Leszek Zaleśny, Wicedyrektor, nauczyciel konsultant CDN Leszno obszar – prawo oświatowe
11.00-13.00 Coaching i tutoring w praktyce szkolnej - Edyta Zarembska-Marciniak, Doradca metodyczny, nauczyciel j. polskiego w liceum, neurodydaktyk 
11.00-13.00 Programowanie w klasach I-III (rozwijanie myślenia komputacyjnego) oraz programowanie w klasach 4-8 (języki wizualne) - Kamil Prozorowski, Nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkole ponadgimnazjalnej, informatyk
11.00-13.00 Wdrażanie dwujęzyczności w szkołach - Krystyna Łasowska, Dyrektor szkoły dwujęzycznej, kierownik pracowni ds. wdrażania dwujęzyczności CDN Leszno
13.00-15.00 Jak skorzystać z programu Erasmus - Monika Kłos, CDN Piła specjalista
13.00-15.00 Nowa podstawa programowa języka polskiego - Irena Denisoff, CDN Piła nauczyciel konsultant
12.00-14.00 Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej - Aldona Olesiak, CDN Konin nauczyciel konsultant
14.00-16.00 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole oraz Rekomendowane programy profilaktyki orazprogramy zdrowia psychicznego – „PrzyjacieleZippiego”, „Strażnicy Uśmiechu” oraz „Szkoła dlarodziców i wychowawców” - Iwona Hudańska, CDN Konin nauczyciel konsultant
15.00-17.00 Rozwój zawodowy nauczyciela - Urszula Wittchen, ODN Poznań nauczyciel konsultant

 

Sobota 24 marca 2018
10.00-12.00 Wsparcie rodzica w roli świadomego wychowawcy - Joanna Stachowiak, CDN Piła
10.00-12.00 Rola nauczyciela w tworzeniu warsztatu pracy ucznia, Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej oraz Wykorzystanie TIK w edukacji polonistycznej - Barbara Jaworowicz, Aldona Olesiak, Wioletta Poturała, CDN w Koninie nauczyciele konsultanci
11.00-13.00 Kariera edukacyjna ucznia w kształceniu technicznym i zawodowym oraz Kontakty szkół zawodowych z rynkiem pracy - Maria Koroniak, Dyrektor szkoły, nauczyciel konsultant CDN Leszno, obszar - szkolnictwo zawodowe
12.00-14.00 Praca z uczniem zdolnym, Awans zawodowy nauczycieli, Arsenał sposobów nauczania programowania oraz Na co zwracać uwagę, przygotowując się do matury z informatyki - Zbigniew Budny, Mariusz Kordylewski, CDN w Koninie nauczyciele konsultanci
11.00-12.30 TIK na usługach edukacji - Roman Dwulit
14.00-16.00 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole - Teresa Bilkiewicz-Siemińska, Nauczyciel konsultant ds. problematyki psychologiczno - pedagogicznej

 

Niedziela 25 marca 2018
10.00-12.00 Ceremoniał szkolny - Piotr Gołdyn, nauczyciel konsultant CDN w Koninie
10.00-12.00 Programy promocji zdrowia psychicznego w przedszkolu i szkole – „Przyjaciele Zippiego”, „Strażnicy Uśmiechu, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” - Teresa Radomska, nauczyciel konsultant ODN Poznań

2018-03-12